info@sesasesores.com
627 458 248 / 986 907 890

Proyecto subvencionado

Servicios de captacion de recursos humanos para empresas
  • Asesoría SES 1/1

Búsqueda e selección de recursos humanos para dotar as empresas de persoal adecuado as necesidades requiridas. No ámbito nacional especializados na captación e colocación de recursos humanos con especiais dificultades de inserción laboral, discapacitados... No  mbito internacional, froito da breve experiencia adquirida, se detecta un nicho de mercado relacionado coa dotación de persoal cualificado no campo da da veterinaria, en países como o Reino Unido. Se ben esta se viña producindo fai anos para labores veterinarias menores, control en matadeiros... Na actualidade as clínicas teñen dificultades para atopar profesionais ao non ser capaces de cubrir os postos cos profesionais nativos. Esto representa una gran oportunidade para os nosos novos Veterinarios, de formarse e acadar experiencia tan necesaria de cara a voltar ao no noso país nun futuro