info@sesasesores.com
627 458 248 / 986 907 890

Subvencions Autonomos

25 0Enero 2019 - 31 Diciembre 2019   autonomos Subvenciones
Ya están publicadas las subvenciones para los altas de autónomos.
  • Subvencions Autonomos 1/1

Consellería de Economía, Emprego e Industria ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019.